rage against the dying of the light

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photographer: Nguyễn Thị Phương Trâm
[very Dylan Thomas]

don’t be sad 

first thing in the morning 

crazy and burning up in age

a moment of rage

rage against the dying of the light

even when all the wise men

in the end

concludes that the darkness is right

like they are also right

all the crying women out there

their outcries hinted at lightning

lightning advancing quietly into the night

the last of them

the last of them crying 

even in their most feeble gestures 

more of a dance

by a stream

against the dying of the light

the wild men have

captured Amaterasu

they’re now rather sad on a gentle path

towards death

they who see with blind eyes, eyes

blind may it be just as bright

rage, rage on

be it against dying

and you, my father, at the very height of noon, sad

the vows, best wishes, angry tears

pray

do not go gently into the good night

rage, rage on

rage against dying 

against a sky

filled with light 

reserved for you

for us all…

May 2021

đừng buồn vào buổi sáng

tuổi già đang bùng cháy và phát cuồng

vào ngày của cơn thịnh nộ

cơn thịnh nộ chống lại sự tàn lụi 

của ánh sáng, mặc dù 

những người đàn ông khôn ngoan cuối cùng 

biết bóng tối là đúng

những người phụ nữ than khóc ngoài kia cũng đúng

tiếng khóc của họ có tia sét, tia 

sét đi nhẹ nhàng vào buổi tối 

những người cuối cùng, cuối

cùng khóc khi những hành động yếu đuối 

của họ có thể nhảy múa 

bên một con suối nước xanh 

chống lại sự tàn lụi của ánh sáng

những người đàn ông hoang dã đã 

bắt được nữ thần mặt trời 

họ đau buồn trên đường nhẹ 

nhàng đi vào cái chết

những người nhìn bằng mắt mù, mắt

mù có thể rực sáng

cơn thịnh nộ, cơn 

thịnh nộ có thể chống lại sự tàn lụi

và bạn, cha của tôi, ở trên một chiều rất cao, buồn

lời nguyền, chúc lành, những giọt nước mắt dữ dội

cầu nguyện

đừng đi nhẹ nhàng vào buổi tối, buổi 

tối tốt lành đó

cơn thịnh nộ, cơn 

thịnh nộ chống lại sự tàn lụi 

của ngập trời ánh sáng

dành cho bạn

và tất cả chúng ta…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: