your beauty resides in tears

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

your beauty resides in tears
across the floor unfurling
the presence of enduring magnificence

they may doubt you
they may challenge you
they read in their silence
they “like”
they breathe quietly

they, who no longer have a choice
between life and death
in a single injection

choice is the only thing
you’re used to
like all the poetry
awards

imagine the surprise
the pain
all that mess

in every step you’re further
from their view, louder
will be their cries and echoes
for help
from cardboard boxes

out of nothing you come to terms with flying
but instead of looking for harmony
they seek an enemy
they continued to mumble quietly by your side
what they want is flesh
and blood
skin and bone
ripped out
in the reservation and exhibition of their mind

whether incredulously
or in zealot
they carry this burden
within their enthusiastic melancholy
devastating emptiness

in the minds of those in servitude
from where you sit
growing resentment
in the crowd all you want
it’s to rub out the emptiness
it’s always irritating when
they all agreed everything has to come to an end

you can but wish them then
not peace within
the four thousand year old vow…

August 2021
_

vẻ đẹp của bạn nằm trong nước mắt
loang lên sàn nhà
biểu hiện sự tráng lệ

những ai nghi ngờ bạn
những ai tranh luận với bạn
những ai lặng lẽ đọc
những ai chỉ like
những ai im lặng thở

những ai không còn sự lựa chọn
giữa sống và chết
với một mũi thuốc đơn độc

sự lựa chọn chỉ một thứ duy nhất
bạn đã thành quen
như tờ giấy khen
nhà thơ nào cũng có

nên chúng ta cùng tưởng tượng
sự ngạc nhiên và nỗi đau
cùng nhau méo mó

và mỗi bước chân
đang kéo bạn ra khỏi tầm nhìn của họ
để nghe thấy âm vang
của những tiếng kêu cứu
trong những chiếc hộp các-tông

bạn chấp nhận bay lên từ không gian trống rỗng
nhưng thay vì tìm sự hài hòa
họ lại tìm kiếm kẻ thù
dù cứ ngồi thì thầm ngay bên bạn
họ chỉ muốn
máu và thịt
da và xương
lông và tóc
móc ra
để chưng cất tâm trí của họ

về sự vô tín
hay cuồng tín
họ cũng bị gánh nặng
bởi sự nhiệt tình u uất của họ
và sự trống rỗng tàn nhẫn

trong tâm trí của kẻ bị thống trị
từ chỗ ngồi của bạn
sự uất ức đang tăng lên
trong đám đông bạn muốn xóa đi sự trống rỗng
nó luôn là một cảnh tượng khó chịu
khi họ đồng ý rằng tất cả phải kết thúc

bạn chỉ còn cách cầu chúc họ
không bình an
trong lời nguyền từ bốn ngàn
năm trước…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: