Attitude

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Rediscovering the sugarless coffee

the blue-black drop

as fresh as yesterday

afternoons thick with dusk

ready cigarette and fresh filter

on heaving breasts as fresh as yesterday

/

Rediscovering my hanging shadow

a loose long strong shadow 

pulling me up

me, curling up like a foetus

/

Some weep with words

while I weep with silence

/

Hid soundly the anxieties

the chaotic memories

brave just that one time

/

As I took another bite of my liver

another shot of spirit

/

A sore tooth

an empty apology

at the pit of despair

May 2022

—–

THÁI ĐỘ SÂU

(Tặng Phương Trâm thơ có Rượu)

Tìm lại ly cà phê không đường

nhỏ giọt đen xanh

như xưa xanh

chiều đặc quánh

thường trực điếu đen đầu lọc xanh

ngực xưa xanh

/

Tìm lại bóng tôi treo lên

bóng thoát dài mạnh mẽ

cái bóng kéo tôi treo lên

tôi rút mình yếu đắm

/

Người rơi nước mắt bằng tiếng nói

tôi rơi nước mắt bằng lặng yên

 /

Gìn giữ sâu đo phiền toái

âm ỉ trí nhớ

cần thiết một lần can đảm

/

Thêm một ly rượu mạnh

tôi cắn vào lá gan của mình

/

cái răng đau

xin lỗi trống trong tận cùng

chỗ điếng sâu


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: