V dear

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

You’re far on the other side of a mass of seawater

see there see there

a thrown dagger at the heart of an atomic bomb 

see there see there

the letter V does not imply victory

pointing at your gut V + ballot to scanning(ultrasound)

the letter V two fingers

two dicks playing in discarded amniotic fluid

oh dear V dear V

an excruciating seismic phenomenon of the womb

a bleeding betrayal

.

stuck on a flat-screen not laughing or crying

far far away on the globe of curling seawater

a glaring, screaming crowd

support this guy bless the other guy

church bells hands clapped together in prayer bar the curse

V dear V dear

go go

show the big guy lie

so sad so happy in a flip of a coin

breaking into halves the moon

.

nice and flat we look at each other

in a frame nailed in, we’re eye to eye

with one finger strike

the remaining nine shut tight

.

there’s more there’s more

half there and half here

the letter V is a symbolic cut

in a loaf of bread of the truth 

.

remembering our forefathers’ Ballards of Love

drifting with the fate of the country

it’s raining outside

a conversation with nothing

the afternoon slowly drifting 

calling for a beer

bland five percent alcohol

a wordless vote

a ticket on the pavement

thank God for the hope

.

November 2020

_____

BẦU ƠI

.

Em xa khuất cong bên kia biển nước

vẫn thấy vẫn thấy

trái bom toa rập con dao phóng hồng tâm hạt nhân

vẫn thấy vẫn thấy

chữ V không nghĩa chiến thắng

chỉ vào bụng Bầu + phiếu siêu âm

chữ V hai ngón tay

hai thằng ku đấu đá trong nước ối

ơi à ơi Bầu ơi Bầu ơi

cơn địa chấn tử cung đau thấu

ở đây tình phụ chảy máu

.

dán vào màn hình phẳng không cười không khóc

xa thật xa quả cầu biển nước cong

nhìn suốt đám đông la hét

ủng hộ tay này kẻ kia xin phù hộ

chuông nhà thờ chắp tay không nguyền rủa ai

Bầu ơi Bầu ơi

cử đi cử đi

lừa voi voi lừa

buồn quá vui quá chỉ một đồng tiền sấp ngửa

con trăng tròn vỡ đôi

.

nơi này mặt phẳng thấy mặt nhau

khuôn ảnh đóng đinh trước mắt

chỉ định một ngón tay xuất chiêu

chín ngón còn lại im phắt

.

còn nữa và nửa còn

nửa kia và nửa này

chữ V ký hiệu cắt

ổ bánh mì sự thật (*)

.

nhớ mẹ cha Tình Ca

theo mệnh nước nổi trôi (**)

ngoài kia trời đang mưa

đối thoại với vô hình

buổi chiều trôi chầm chậm

ngồi gọi một cốc bia

năm độ cồn nhạt phết

lá phiếu không có chữ

mua vé số vỉa hè

ơn trời niềm hy vọng

.

Vũ Trọng Quang

(*) nửa ổ bánh mì vẫn là bánh mì, nửa sự thật không phải là sự thật

(*) Nhạc Phạm Duy


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: