bury me in the night

Chú ong hút từng nhụy hoa

từng bụi bay trụi bay qua cánh đồng

phấn hoa phấn được đi chơi

từ em hoa lữ đến ơi hoa hồng

_____

bury me in the night

sightless and free bury me

falling fire resolving ashes free me 

free me from thee

chôn tôi trong đêm

bạn đã bị mù

cứ tha hồ chôn tôi

lửa đã tắt và tro tàn 

giải phóng tôi

 

ra khỏi bạn?

_____

JUNE 2020


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: