in your vernacular

I’m as ordinary as the next person, the biggest difference is that I was born with the ability to bear children. A significant difference in the eyes of the world. All I want for my children is equality in your vernacular.

A woman, a wife, a lover, do they need to be a professional to grasp the idea of good sex? Do only men enjoy sex? Are women playful objects? Are men playful objects? 

I don’t want the vagina to be a woman’s disadvantage compared to a man’s penis.

The world is full of Mother Earth’s mind blowing caves, versus men erecting phallic monuments all around the world, so women can worship them?

The words are simple, go home and ask your wife, your girlfriend, your lover if they want to have sex like a professional? The mothers of your children now and in the coming future.

Tôi là một người bình thường, khác ở chỗ là tôi sinh ra trời cho tôi bộ phận sinh con đẻ cái. Phân biệt này trên thế giới làm tôi khác hẳn, sự bình đẳng tôi mong muốn cho con tôi bắt đầu từ ngôn ngữ bạn dùng hàng ngày. 

Người đàn bà, người vợ, người tình, cần phải trong nghề mới có thể hiểu thấu tình dục là gì? Không lẽ chỉ có các anh yêu thích tình dục? Người đàn bà chỉ là một trò chơi? Các anh có phải là một trò chơi không?

Tôi không muốn tử cung của những người đàn bà là một sự thiệt thòi so với các dương vật của những người đàn ông. 

Thế giới này bao la những hang động vĩ đại tự nhiên của Mother Earth, còn các anh thì lại phải dựng lên những Phallic Monument vòng quanh thế giới để các chị em chúng tôi tôn thờ? 

Ngôn ngữ rất đơn giản mà, thử về hỏi vợ, bạn gái, người tình của bạn xem họ có thích làm tình như một người trong nghề không? Đây là những người mẹ bây giờ, và những người mẹ tương lai của bạn.


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: