in bed in the rapids

A poem in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh


IN BED IN THE RAPIDS

`

Via each tear the light fading

The long sigh through the rain

So what if the is water rising!

More for the heart, more pain?

`

Howling rain screeching gale

Even the kitchen corner, the rain whipping

Pale shivering dog 

Slow and sure the cold seeping

`

Gosh as though bleeding, the tragic portrayal

On the wall confounding

Sadder still the shrivelled damp pages

The dying lines one after the other, a letter, a noun

`

Heart-wrenching croaking

Why bother with the displacing

Raise the bed, to the ceiling

The floor the lake, the spring

`

The late returning wind

Amidst the endless yearning and loss

Night residing on water

Endlessly adrift our life.

`

October 2020

_____

ĐÊM NẰM TRÊN CON NƯỚC LỚN

`

Đèn mòn từng giọt lệ

Thở dài theo tiếng mưa

Nước dâng lên, ừ,  kệ!

Lòng đã buồn hơn chưa?

`

Mưa gào và gió thét

Mưa tạt, xoi chỗ nằm

Chó nằm run góc bếp

Hơi lạnh lùa căm căm

`

Tranh sầu như máu ứa

Lặng câm trên tường loang

Buồn thêm trang sách úng

Chữ chết đơ từng hàng

`

Tiếng ễnh ương nẫu ruột

Kêu chi mà tha hương

Giường kê thêm, gần lút

Nền nhà thành ao, mương

`

Gió khuya còn thổi ngược

Giữa muôn trùng nhớ, quên

Đêm nằm trên con nước

Thấy đời mình lênh đênh.


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Hometown: Tịnh Đông Tây, Đại Lãnh, Đại Lộc, Quảng Nam. 

Bachelor of Arts and Literature at The University of Huế, 1998.

Master in Hán-Nôm, the Faculty of Social Sciences and Humanities, The National University of Hà Nội, 2011.

Ph.D. in Linguistics, The Faculty of Science, The University of Huế, 2014.

Currently a resident lecturer of the Faculty of Education, The University of Huế.

Collaborating platforms: Tiền vệ, Da màu, Hợp lưu, Litviet…  

Published books:

1- Điệp ngữ tình (Nxb Hội Nhà văn, 2007)

2- Giấc mơ buổi sáng (333 bài thơ thiếu nhi, NXB Đại học Huế, 2012)

3- Họng Đêm (tập thơ, Nxb Văn học, 2012)

4- Đầu non cuối bãi (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2014)

5- Giấc mơ buổi sáng (345 bài thơ thiếu nhi, Nxb Văn học, 2017)

6- Thương hoài thương hủy (tập thơ, Nxb Đại học Huế, 2020)

Awards:

– Giải thưởng báo Mực tím, 2003

– Giải thưởng Hội Nhà văn Thừa Thiên Huế, 2007 (tập thơ Điệp ngữ tình)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2012 (tập thơ Họng đêm)

– Giải thưởng Hội Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Thừa Thiên Huế, 2020 (tập thơ Thương hoài thương hủy)

_____

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: