Soul &…

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

the occult in general: poetry should have a soul

(oh shivering shrinking spirit)

an exposed spirit slowly dying

slowly lay down 

slowly six feet under

.

students in general: their vernacular has to be giddy, full of life

neurons firing beyond the limit of sound

poetry so beautiful it would delightfully find itself down in the next line

resigning smoothly over the bumps and bends

.

+ all the weight of philosophy in poetry and literature

numbing the senses killing what’s left of aptitude

so-call message 

noble thought

an immiscible lumpy mixture of poetic words

.

daydreams of hopeful manuscripts

stolen despair

defiant chins raised high in the struggle for words

the creation of light and darkness

June 2022

_

HỒN &…

bá tánh số đông: thơ phải có tâm hồn

(hỡi tâm hồn thui chột)

tâm hồn lở lói từ từ viên tịch

từ từ nằm xuống đất

từ từ lỗ huyệt

.

các em số nhiều: ngôn ngữ phải bóng bẩy bay bướm bay bổng

tế bào thần kinh vượt giới hạn âm thanh thủ thỉ

thơ diễm lệ xuống hàng dễ lịm

cam chịu sần sùi khúc khuỷu một cách trơn tru

.

+ hết thảy cái gọi là văn chương thi ca triết học khuynh hướng

giết dần mòn cảm thức

cái gọi là thông điệp

cao đạo tư tưởng

thơ hoà tan rỗng & sệt

.

hy vọng bản thảo mơ giấc ban ngày

tuyệt vọng được đánh cắp

ngẩng đầu giành giật lấy chữ

tạo ra ánh sáng & bóng tối

.

2016


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: