when loneliness is a ghost

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

1. 

when loneliness is a ghost

it finds a stranger to love

to re-enact the familiarity

2.

what will happen if I’m 

your light

Will the stars disappear?

3. 

if I desire your kiss

poke a hole in my face

and I’m breathless

4. 

not because I’m not loved

but it seems no one could ever fill the hole

she’s left behind

5. 

on my body

she noted her memories

like postcards from a prehistoric era

6. 

imagine if we were small

the size of ants

frolicking amongst the flowers and foliage

7.

hence then what’s there

left for me 

to be happy about?

—–

1.

khi con ma cô đơn 

nó sẽ tìm cách yêu một người lạ

và thân mật giả vờ

2.

điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là

ánh sáng của bạn 

và các ngôi sao sẽ biến mất?

3.

tôi muốn nụ hôn của bạn

đục thủng một lỗ trên mặt tôi 

làm tôi khó thở

4.

không phải tôi không được yêu

mà dường như không ai lấp đầy được cái lỗ

mà nàng đã bỏ quên 

5.

nàng viết những kỷ niệm

lên cơ thể tôi

như những tấm bưu thiếp từ thời tiền sử

6.

hãy tưởng tượng chúng ta có

kích thước những con kiến

đang nhảy múa giữa hoa và cỏ

7.

vậy thì còn gì

để tôi hứng thú

nữa không?

_____

JANUARY 2021


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: