The damn…evil disease

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

THE DAMN…EVIL DISEASE

.

the guttering environment

the painful sore throat

the rib aching lungs tearing coughs

the spine tingling fever

however void of any current symptoms

.

a woman at the height of her youth

arms steeped in the scent of the wind

caught in the middle of an incline

throat ceasing breathless

however void of any current symptoms

.

the psychological trauma of refusing to hide at home

sneaks out into the alleys

searching for the old heart’s desire

concealing the impending itch

.

the damn…evil disease of a century

in need of a precious dose of placebo

as essential as the air

via deceptive lips the exchange of cold lies

.

July 2021

BỊNH QUÁI…ÁC

.

Môi trường trương mồi trồi mương

cuống họng oằn oại rát

buồng phổi ho tức ngực rách

cơn sốt ớn lạnh sống lưng

tuy vậy không triệu chứng thời sự

.

người nữ đỉnh đầu non

hai cánh tay lậm mùi gió

vướng trung tâm khúc đèo

dưới cuối khó thở hương

tuy vậy không triệu chứng thời sự

.

chấn thương tâm lý có không trốn trong nhà

bóng hình rón rén ra ngõ

tìm tiếng kêu trăm năm

giấu bộc phát ứa

.

căn bịnh quái…ác thế kỷ

cần liều giả dược giá trị 

thiết yếu như không khí

buốt giá lời môi dối môi


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: