yearnings

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


Thái Hạo’s social media page

Yearnings

`

I yearn for a spot on the pavement

to sit and watch the dying day

cold coffee. shiny blackness

stare at the passer by

human warmth

together

in a dying day

`

I yearn for the fingers woven with mine

easy steps of autumn

the breeze

the old Vespa taking its time 

disappearing into the horizon

waking up the past

the freshness of once upon a time

clean rain

abundant round pebbles 

asleep at the bottom the cerulean sea

`

I yearn for myself

in the middle of town 

amongst the people

so all the seasons may move on

so this life may move on

towards an endless horizon

August 2020

_____

Thèm

`

Chiều nay tôi thèm một cái vỉa hè

để ngồi thật yên

bên ly cà phê lạnh. đen nhánh

để nhìn người đi trên phố

tôi thèm người

rủ rỉ

trong chiều

`

Tôi thèm người đan tay trên phố

đi chầm chậm trong mùa thu

gió thổi

tôi thèm được nhìn thấy một chiếc vespa cổ

thong dong

đi vào trời. đánh thức ngày xưa

ngày xưa trong xanh

mưa lành

vành vạnh sỏi tròn ngủ dưới đáy thiên thanh

`

Tôi thèm ngồi xuống

giữa phố người

cho bốn mùa đi qua

cho đời người đi qua

thinh lặng

vào trời mênh mông.


Thái Hạo, the poet and journalist is currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: