a bit windy a bit late

A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

563.

_________

It’s Monday, Tuesday, and so on 

before long I’m an alcoholic

stranded at the end of a highway

is there any other way, when life, itself, directionless, aimless

or perhaps, at some wobbly angry turn

at the root of it all, fall apart, where it had all started

not a resting place, no 

not a full stop then down to the next line, no

not a sudden pause, or

a moment of spectacular connection

somehow, accidentally, broke everything into bits, not sparing the mind or heart

.

lighting a cigarette at the end of the day

a bit windy a bit late

a bit lonely

remembering suddenly 

the lost time

behind the cemetery.

FEBRUARY 2022

—–

cứ ngày 1 ngày 2, riết rồi

tôi trở thành bợm lúc nào không hay

ở cuối cao lộ lêu lổng

có còn một lối ra nào không, khi cuộc sống, chính nó, không biết sẽ thoát đi đâu, về đâu

hay có lẽ, chao nghiêng ở vòng quẹo cau có gắt gỏng

của căn phần, rồi gục ngã tại đó, nơi chốn

không là một nơi yên nghỉ, không là

một chấm xuống hàng, không là

một ngắt câu bất chợt, hay là

một cú chạm ngoạn mục

nào đó, vô tình, làm vỡ vụn mọi thứ, kể cả trái tim cùng ý nghĩ

.

khi châm điếu đóm cuối ngày

một chút khuya một chút gió

một chút hiu quạnh

chậc nhớ tới

tháng ngày đã mất

sau lưng nghĩa trang.

__________

Hứa Hiếu


Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently lives in Lawrenceville, USA.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: