how funny

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Trần Băng Khuê

how funny

as the poem opens a door to 

a whole new world

it would disappear like a puff of smoke

a cloud

is an invention a thing anymore

where sadness is everything

as we all know

it’s dense like a shadow

is it not a waste of time

when the poem flitters

from one flame to the next

igniting slowly in a glance

no one seems to have time for poetry

the poem, it had tried to avoid

the cynicism within cynicism

the poets’ habitual hype

the poem wanting

the vastness of the horizon

by your hand

unobscured 

it concurs with the poets 

full of themselves

aware of the emptiness 

in a pool without water

modern poetry

you see sometimes an apartment building

quietly blending 

into the horizon

so our minds may be displayed 

in sunlight

time enough to remind us of the tiny tiny 

original cave of humanity

beyond the system of caves 

we have turned into monuments

we can then 

continue to dream the dreams

the illusionary surpassing

the depiction of the ordinary 

questioning the significance of the rapid 

declination of the arts

we are left with nothing but the desire to lose ourselves

in the paralysing hopelessness of fame

April 2021

có gì buồn cười không

khi bài thơ mở cánh cửa

và mong đợi cả thế giới này

tan biến như một đám mây

có gì đáng để phát minh không 

mà ở đó nỗi buồn là tất cả

và ai cũng biết là

nó dày đặc như một cái bóng

có phải là vô ích không 

khi bài thơ chuyển động 

trong nhiều ngọn lửa

đang từ từ đốt lên trong ánh mắt

hầu như không còn ai có thời gian cho thơ

bài thơ, nó đã cố gắng tránh

sự phủ định của phủ định 

hay thói quen cường điệu

của các nhà thơ

sự ham muốn của bài thơ 

về sự mênh mông của bầu trời

không bị che khuất bởi bàn tay bạn

nó đồng cảm

khi các nhà thơ luôn ra vẻ mình thành công

nó biết, sự trống rỗng tích tụ trong bể bơi 

không có nước 

trong thơ ca hiện đại

nhiều khi bạn thấy một tòa nhà 

im lặng hòa nhập với chân trời 

để hiểu biết của mình phơi ra dưới ánh sáng

năm tháng chỉ để nhớ lại

cái hang ổ nhỏ nhất về nguồn gốc của loài người 

sau khi chúng ta đã chuyển đổi toàn bộ hệ thống hang động của chúng ta thành những tượng đài

chúng ta có thể tiếp tục có

bao nhiêu là giấc mơ 

sự viển vông đã vượt qua

sự tầm thường của những hình ảnh

câu hỏi về tầm quan trọng của sự suy tàn 

nhanh chóng của nghệ thuật 

chúng ta chỉ còn nhu cầu đánh mất chính mình

trong giai đoạn tê liệt của danh vọng vô vọng


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: