today I will take you

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

.

today I will take you

truly to go far

truly to go far

never return to anymore

never return to

this smoke steeped home

where the dog sits waiting by the front stoop

perhaps I will miss it the most

miss too

it’s shadow

like Jacques Brel .

perhaps even now your half blind cat

had also been looking

for ways to climb out from under this roof

to find another love

like those common tales that’s life .

.

today I will take you far truly far truly to go far

leaving behind the pictures

still pungent with new paint

your portrait

with no resemblance

forget those coffee mugs in the garden

the roses just bloomed yester-noon

leaving the old comfort pillow

leaving too the sleep

never whole .

there’s nothing .

other than mountains, grass trees, mist,

and clouds

today you wear a black blouse

so beautiful

I’m also in black

the colour of night

of despair .

let make those born twins

born twin sorrows

born twin

destinies

(though we know one destiny will never be like the other) 

today let’s just go

out of this galaxy

without locking the door

though I’m too sometimes alarmed

worried

not sure if we’ve remembered

to turn off all the stove ?

does the gas continue to soberly burn ?

have you unplugged the coffee cafe machine ?

turn off the washing machine that often overflows ?

nevermind . no problem

the house may burn down to nothing tomorrow

or under water soaked through

all in dissolving ashes 

that chest of memories in the basement

have lost its keys long ago

don’t look back anymore .

last night you said :

“I only want to fall into a long sleep

to never wake up”

stop . not to worry babe .

today I will take you truly to go far

today I will take you truly to go

today I will take you truly to

today I will take you truly

today I will take you

today I will take

today I will

truly go far

truly go

truly 

far

.

December 2018

_____

hôm nay anh sẽ đưa em
đi thật xa
đi thật xa
không trở về nữa
không trở về
căn nhà ám khói
có con chó ngồi đợi trước hiên
có lẽ anh sẽ nhớ nó nhất
nhớ cả
cái bóng của nó
như Jacques Brel .
có lẽ bây giờ con mèo chột mắt của em
cũng đã tìm cách
leo ra khỏi mái nhà
để đi tìm một cuộc tình khác
như mẩu chuyện đơn giản của cuộc đời .

hôm nay anh sẽ đưa em đi thật xa thật xa thật xa
bỏ lại cả những bức tranh
còn hắc mùi sơn mới
cái chân dung em
chẳng giống chút nào
bỏ mặc ly cà phê ngoài vườn
những cành hồng mới rộ nở chiều qua
bỏ cả chiếc gối ôm chiến hữu
bỏ luôn giấc ngủ
không bao giờ tròn .
ở đây đâu có gì
ngoài núi, cây cỏ, sương mù,
và mây
hôm nay em bận một chiếc áo đen
thật đẹp
anh cũng vận màu đen
màu của đêm
của tuyệt vọng .
hãy làm những kẻ sinh đôi
sinh đôi nỗi buồn
sinh đôi
số phận
(dẫu biết rằng chẳng có
số phận nào giống số phận nào)


hôm nay cứ đi
ra khỏi vũ trụ này
không cần khoá cửa
đôi khi anh cũng giật mình
lo lắng
không biết chúng ta đã nhớ
tắt bếp lửa hết chưa ?
cái lò ga không biết còn âm ỉ cháy ?
em đã rút giây điện của chiếc máy cà phê cà giựt ?
đã tắt máy giặt thường bị trào nước ra ngoài ?
mà thôi . cũng không sao
căn nhà có thể sẽ cháy xém ngày mai
hay ngập úng trong nước
tất cả sẽ tro tàn
cái rương ký ức dưới tầng hầm
đã mất chìa khoá lâu lắm rồi
đừng ngoái lại nhìn nữa .

đêm qua em nói :
“sao em chỉ muốn ngủ một giấc dài
không dậy nữa”
thôi . không sao đâu em nhé .

hôm nay anh sẽ đưa em đi thật xa
hôm nay anh sẽ đưa em đi thật
hôm nay anh sẽ đưa em đi
hôm nay anh sẽ đưa em
hôm nay anh sẽ đưa
hôm nay anh sẽ
hôm nay anh
đi thật xa
đi thật
thật
xa


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: