an empty chasm

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

an empty chasm

.

I’m an empty chasm

in a morning

full of absence

others

or am I

the one absent

inside an empty hole

somewhere

faraway.

.

what’s the difference

.

as though a voice in a dream

who calls in the middle of the night

or just the rain

wetting the dream

wakes me up

I pour myself a glass of wine

in an evening stroke

the image of whom

uttering what.

.

what’s the difference

we have 

cross each other’s soul

to disappear

left is the night

flavours for one’s

meaningless poem

when a storm 

did here cut

a long flicker

within a moment at the end of time.

.

there’s no difference

we are

dead

through this life

and I am

the guy acquainted with the night

the nights

never long enough

or never 

too short.

.

December 2020

~~~~~~

hố rỗng

.

tôi là cái hố rỗng

trong buổi sáng

chứa đầy

một người vắng mặt

hay chính tôi

là người vắng mặt

trong một cái hố rỗng

ở nơi nào đó

thật xa.

.

có gì khác nhau

.

như giọng nói mơ hồ

ai gọi giữa đêm

hay chỉ là tiếng mưa

tạt vào giấc mơ

làm tôi choàng dậy

rót cho mình ly rượu

cắt một nhát cọ đêm

lên khuôn mặt ai

sắp nói điều gì.

.

có gì khác

như chúng ta

đã bước qua hồn nhau

rồi biến mất

chỉ còn lại đêm

mồi cho mình những

câu thơ vô nghĩa

khi cơn giông

cũng cắt ngang đây

những vết chớp dài

trong thời gian tận tuyệt.

.

có khác gì nhau đâu

chúng ta

những kẻ vong thân

qua cuộc đời này

và tôi

gã khách quen của đêm

của những đêm

không bao giờ đủ dài

hay có bao giờ

quá ngắn.


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: