I’m sorry

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

Chiều núi hồng

I’m sorry

I can’t turn off the light

to light a dim candle in the night

those who have died needlessly need more light to guide them home

I shall turn on the light on the verandah, the footpath

in the bloodshot eyes of blooming flowers in the garden

the dragging shadows of the neon glow like swords severing the dark

I want to erect the sunlight

24 hours of sleeplessness

the uncountable soul dying in the dark

amidst the living in the shadows of the night

pointless is a single candlelight

where

where are the brilliant stadium lights 

erect them in the five vital organs

light up the bloody flooding

gushing through pieces of silent flesh…

November 2021

xin lỗi

tôi không thể tắt đèn

để đốt lên một ngọn nến tù mù trong đêm

những người đã chết oan đang cần ánh sáng để về nhà

tôi bật tất cả những công tắc điện trên hành lang, trên lối đi

trong khu vườn đầy hoa mở trừng đôi mắt đỏ

bóng đèn neon như lưỡi kiếm

bổ xuống đêm đen

tôi muốn dựng mặt trời đứng dậy

24 giờ mất ngủ

hàng vạn người đã chết trong bóng tối

giữa triệu người đang sống trong đêm đen

cần gì ánh nến

đâu rồi

những ngọn đèn cao áp

dựng đứng trong lục phủ ngũ tạng

soi dòng lũ đỏ

ào ạt chảy trong những thớ thịt câm…

Thái Hạo


Thái Hạo, the poet and journalist currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: