Lê Thánh Thư

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

.

the news of his death

crossed my sleep

waking up 

to a world minus one

Saigon testing positive

.

I stepped out

into the soundless rain

why was this world

damp with the scent of human flesh

.

the humans huddled together

black and red pushing and shoving

protesting what has taken root

in the dark

.

remained only is the salvation

of colours and words

there

“flying like an arrow was the human voice”(*)

.

(*)Lê Thánh Thư poetry

“art has brought me salvation / poetry has brought me the solace”

In memory of an artist and poet lê thánh thư.

.

July 2021

tin anh chết

đi qua giấc ngủ tôi

thức dậy

thế giới trừ đi một

Sài Gòn dương tính

.

tôi bước ra ngoài

cơn mưa vô âm

sao lại thấy thế giới này

đâm đẩm mùi người

.

những con người chen nhau

đen đỏ  trong tranh

biểu tình cho những điều

đã mọc rễ trong bóng tối

.

chỉ còn sự cứu rỗi

của màu và chữ

ở đó

“tiếng người bật ra như mũi tên” (*)

.

– đtc

16.7.2021

(*) thơ Lê Thánh Thư  

“hội hoạ mang cho tôi sự cứu chuộc / thơ ca mang cho tôi niềm an ủi” (Lê Thánh Thư)

tưởng nhớ hoạ sĩ/thi sĩ lê thánh thư.


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: