Night

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

.

night . with me awake

the universe is a room

full of dark shadows

so I lay listening

to the call of the wind

arching branches .

.

night . with me awake

the world

a garden of stars

voices of glass

shattering beneath feet

.

nite 

taking me pass

the shadows

the depths of time

.

return I to

the universe dark shadows

to hear

the voice of time break

out on the grassland

footsteps without a print

..

night 

the night is blackest still

dark deep black

night awake

lay down by me

lulling

whispering

stay young for me

don’t grow grey

the night still young

.

the night still young

till the day is light.

.

April 2018

_____

đêm . thức cùng tôi

vũ trụ là căn phòng

đầy bóng tối

tôi nằm nghe

tiếng gió

bẻ cong những cành cây .

.

đêm . đã thức cùng tôi

thế giới

chỉ là khu vườn đầy sao

những tiếng thuỷ tinh

vỡ ra dưới chân

.

đêm

dắt tôi đi qua những

bóng người

nằm chết

dưới đáy thời gian

.

tôi về đây

vũ-trụ-bóng-tối

chỉ để nghe

tiếng thời gian bẻ gãy

ngoài khu vườn

bước chân không còn nghe tiếng  nữa

..

đêm

đêm vẫn đen nhánh

đen thẳm sâu

đêm đã thức

nằm xuống cạnh tôi

vỗ về tôi

nói rằng

nó sẽ mãi trẻ cho tôi

không bao giờ trổ bạc

and the night is still young

.

and the night is still young

cho đến ngày rạng sáng.


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: