when I’m barely awake

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

.

this morning I heard

the birds in the trees

discern the dying leaves

bubbling away in the middle of the forest

scents of last night’s storm

damp still

discern I the colour of the sunlight

lighting up one layer of the forest after the other

this morning

I couldn’t be bothered with breathing.

.

this morning. I could discern again

the third beat in my heart

like a dream

someone calling me by name

in the early morning light in the streets

a city remote. far away

at 6:10 in the morning

or perhaps it is just an echo

from a night long ago.

.

today I can hear the birds sing

smell the leaves / the rain / the pillars of smoke

on the way home

across the forest

springtime

all there is where I live

but if I were to look up

we may be looking at the same cloud sailing

drifting from East to West

if I am more aware I could  

within those clouds send

all that I could discern

scent of the leaves / sound of birdsongs / colours of last night’s storm

before the city opens up

before the pouring of movement and noise.

.

when I’m barely awake

after a sleepless night

or after some kind of pretence of being woken up by an odd yearning

as I climb slowly up a hill

throw as far away as I could my sadness

into the wind.

.

August 2021

sáng nay tôi nghe được

tiếng chim hót trên cành cây

nghe thấm mùi lá mục

đun giữa cánh rừng

hương của cơn mưa đêm qua

còn sủng ướt

tôi nghe cả màu nắng

đang thắp trên những tầng rừng ấy

sáng nay

tôi không còn lười thở.

.

sáng nay. tôi mới nghe lại

tim có ba nhịp

nghe mơ hồ

tiếng kêu tên mình

đâu đó giữa đường sớm

từ một thành phố rất xa

lúc 6:10 giờ sáng

hay có lẽ chỉ là tiếng vọng âm

của một đêm đã cũ.

.

hôm nay tôi nghe được tiếng chim hót

mùi lá / mùi mưa / mùi khói đun

trên đường về

băng qua một cánh rừng

một con suối

nơi tôi ở chỉ có thế

nhưng khi ngước nhìn lên

có thể chúng ta đang cùng thấy chung một buồm mây

đang trôi chậm từ hướng đông sang hướng tây

nếu biết vậy tôi đã gửi đám mây ấy

mang giùm sang phía bên kia

tất cả

mùi lá / tiếng chim / màu của cơn mưa đêm qua

trước khi thành phố mở cửa

tràn vào tiếng động và sự ồn ã.

.

đó chỉ là lúc tôi vừa trở dậy

sau một đêm-không-hề-ngủ

hoặc giả, bị đánh thức bởi cái nhớ nào đó

khi tôi leo chậm lên một ngọn đồi

ném nỗi buồn mình thật xa

vào gió.

.

– đtc

những phiến lá sớm mai.8.2021.đtc


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: