On the wings of a crane

Lyric by Trịnh Công Sơn
Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

On the wings of a crane

Như Cánh Vạc Bay

Warm thy lips, redder than The Sun
Thy eyes deeper, than heaven weeps
Fallen a strand of thy hair
Wove waves through my life.

Wind shall rise for thy gleaming hair
Clouds shall sigh in envy
Settles by thy shoulders they rest
On the wings of a crane to a distant sea.

Still, The Sun envies thy lips?
Still, the skies weep sorrow in thy eyes?
From the moment we unite…I knew
Destiny part thou art ever from me.

Greet thy feet the clearest spring
Leaves glistens held in thy hands
Their colour autumns from longing
Ominous as this doomed life.

Happiness, does it follow thee home?
Spring, will it find thee there?
Whispered are a thousand teardrops
Fills an ocean it pours pure clear.

Nắng có hồng bằng đôi môi em
Mưa có buồn bằng đôi mắt em
Tóc em từng sợi nhỏ
Rớt xuống đời làm sóng lênh đênh

Gió sẽ mừng vì tóc em bay
Cho mây hờn ngủ quên trên vai
Vai em gầy guộc nhỏ
Như cánh vạc về chốn xa xôi

Nắng có còn hờn ghen môi em
Mưa có còn buồn trong mắt trong
Từ lúc đưa em về
Là biết xa nghìn trùng

Suối đón từng bàn chân em qua
Lá hát từ bàn tay thơm tho
Lá khô vì đợi chờ
Cũng như đời người mãi âm u

Nơi em về ngày vui không em
Nơi em về trời xanh không em
Ta nghe từng giọt lệ
Rớt xuống thành hồ nước long lanh.


Trịnh Công Sơn was a Vietnamese, musician, songwriter, painter and poet. Born: 28 February 1939, Buon Ma Thuot, Vietnam. Died: 1 April 2001, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: