Drunk

A poem in Vietnamese by Nguyễn Bắc Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

A slash through the spirit

Aching in the body of water

Frothy waves slamming into the rocky rapids

The sadness followed the alcohol 

Enough to make us lose our balance

The moon out of place

Perched atop a row of mountain ash  

My heart is the bottom of a lake

Sinking in the light

My heart is a crystal cave

A bird of loneliness

Singing songs of endless hopelessness

A patch of grass on a well worn path

I am nothing but a shadow.

O Dũng, stop with the title unnamed

The heart breaking verse

By Vũ Thành An

Your voice

Awakens the ghosts from their graves

They can not rest in peace

In your cries

My heart is a boulder

At the top of Mount Bắc Sơn

A defender against dusk

I thought for a while now

I’ve been ambivalent 

Life is but a journey

Beyond the circle of consequence

I’m drunk tonight

To my surprise 

_____

JANUARY 2022

Say

(Tặng Phan Anh Dũng)

Vết chém trong tâm hồn

Nhức nhối cùng con nước lớn

Sóng vỗ bọt vào ghềnh

Nỗi sầu theo rượu bia

Đủ làm ta chếnh choáng

Một vầng trăng lãng đãng

Đậu trên hàng dương cao

Lòng ta làm đáy hồ

Chìm trong vầng ánh sáng

Lòng ta là thạch động

Con chim tình cô đơn

Hót mãi bài vô vọng

Bãi cỏ con đường mòn

Ta chỉ là chiếc bóng.

Thôi Dũng ơi hãy ngừng

Bài không tên, không tên

Vũ Thành An nức nở

Khi nghe mầy hát lên

Thây ma trong cửa mộ

Không thể nào ngủ yên

Khi nghe mầy khóc lên

Lòng ta là núi đá

Trên ngọn núi Bắc Sơn

Những buổi chiều lính thú

Ta tưởng đã từ lâu

Thành một người dửng dưng

Đời như chuyến phiếm du

Đứng ngoài vòng hệ luỵ

Không ngờ ta đêm nay

Ta không ngờ ta say

Nguồn: Nguyễn Bắc Sơn, Chiến tranh Việt Nam và tôi, NXB Đồng Dao, 1972


Nguyễn Bắc Sơn (1944 – 4/8/2015) the poet was born and died Nguyễn Văn Hải, in Phan Thiết, Bình Thuận.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: