Tháng tám em không làm thơ

Thơ tặng quạ sĩ nghèo


Tháng tám em không làm thơ
Nhưng anh ngỏ thì em ơ thì ờ

Đầu tuần em thì ra ruộng
Em đi cày ôi thuộm luộm ăn mày

Cuối ngày em gặm ngậm chữ
Em hít thở phì phò dữ ôi ách

Chán khách hàng ở tiệm em
Họ kêu ca lèm bèm lem bem trời

Bên kia địa cầu anh nướng
Khò khò ngáy to to sướng không anh?


August 2019


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: