they held your hand and kissed you on the lips

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

they held your hand and kissed you on the lips

convinced you

that you’re someone they want and love

`

they make poetry 

sang you to sleep

they are persuasive 

`

before you realise the door is locked 

they don’t want you to leave

and that’s the reason you’re dizzy

after you kissed and it’s not love

in your mouth is their poisonous spit

`

deliberately they seduced you

persuade you that it’s love

you’re now a prisoner

`

and you don’t know 

when you’ll be freed…

`

December 2018

_____

họ nắm tay bạn và hôn lên môi bạn
làm bạn tin
rằng bạn là người họ từng yêu và nhớ
`
họ sẽ viết cho bạn bài thơ
và hát để cho bạn ngủ
làm bạn tin
`
sau một thời gian bạn nhận thấy cánh cửa khóa chặt
họ không muốn bạn tìm lối thoát
và đó là lý do bạn chóng mặt
sau khi bạn hôn mà không phải là tình yêu
nọc độc của họ nhổ trong miệng bạn
`
họ cố quyến rũ bạn
làm cho bạn tin đó là tình yêu
nhưng sau đó bạn bị giam giữ
và bây giờ
bạn cũng không biết khi nào mình được thả


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: