tìm em ở đỉnh chiều mây

Sáng tập đánh vần làm thơ với dược sĩ nha,
dược sĩ mê ghê từ “múc mây” của cậu Vàng A Giang.

—-
tìm em ở đỉnh chiều mây
ta leo leo mất cả cây số đường
mồ hôi mồ hám đói mèm
vậy mà ta vẫn cứ thèm múc mây

múc mây ta làm cà rem
rắc lên chút muối cho êm tình mình
tình mình như gió bay cao
làm ta cứ mãi xôn xao ngày về


June 2022


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: