your one and only poet

A poem in Vietnamese by Hương Cỏ May
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

YOUR ONE AND ONLY POET

If I could be your one and only poet

How shall I note you in letters

Note all the detail that matters

Or should I keep you for myself?

,

Your love is a suspicious girl

Jealous of the moon, the clouds, the wind whirls

All the familiar things I’m proud of

You chosing me – my love…

,

Being with you brings me so much joy

Amongst the wintry afternoon clouds, I’m giddy, I am coy

Gathering the four seasons of our love in a wish

To become your one and only poet!

December 2022

_

THI SĨ CỦA ANH

,

Nếu được làm thi sĩ của riêng anh

Em sẽ viết gì về anh nhỉ

Viết về anh với bao điều dung dị

Hay là em ích kỷ…giấu anh đi?

,

Em của anh là cô gái đa nghi

Ghen cả với gió mây trăng nước

Riêng của em với bao điều thân thuộc

Em tự hào được anh chọn – anh yêu…

,

Ở bên anh niềm vui đến thật nhiều

Em vui đùa với mây chiều gió lộng

Gom bốn mùa yêu thương trong ước vọng

Em trở thành thi sĩ của riêng anh!


Hương cỏ may, the poet lives in Hanoi, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: