Ageless beauty

Lyric by Trịnh Công Sơn
Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

AGELESS BEAUTY

DIỄM XƯA

Upon the eaves of an ancient spire it rained again and again
Your tired eyes thin limbs in the long gone days
In sounds of the falling autumn rain the erosion of tiny footprints
Sounder the eyes upon the endless path

Upon the endless tiny leaves it rained again and again
The afternoons waiting for the rain to pass by
Upon your footsteps the fallen leaves quiet
Chilled to the soul the sudden regrets

Where were you when it rained this afternoon
What if upon us the heartache
We have not each other, (gosh)the searing pain
Please hasten your footsteps

To stir the heart of the sea the rain came again and again
So how do you know it breaks not, the heart of a stone
Please please let it rain through this vast land
So the drifters may forget they’re drifting

Please please let it rain through this vast land
Since eventually even rocks needs each other

Mưa vẫn mưa bay trên tầng tháp cổ
Dài tay em mấy thuở mắt xanh xao
Nghe lá thu mưa reo mòn gót nhỏ
Đường dài hun hút cho mắt thêm sâu

Mưa vẫn hay mưa trên hàng lá nhỏ
Buổi chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua
Trên bước chân em âm thầm lá đổ
Chợt hồn xanh buốt cho mình xót xa

Chiều nay còn mưa sao em không lại
Nhỡ mai trong cơn đau vùi
Làm sao có nhau, hằn lên nỗi đau
Bước chân em xin về mau

Mưa vẫn hay mưa cho đời biển động
Làm sao em biết bia đá không đau
Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Để người phiêu lãng quên mình lãng du

Xin hãy cho mưa qua miền đất rộng
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau


Trịnh Công Sơn was a Vietnamese, musician, songwriter, painter and poet. Born: 28 February 1939, Buon Ma Thuot, Vietnam. Died: 1 April 2001, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: