The poet

THI SĨ
(Tặng Lê Vĩnh Tài)

Yêu là không bao giờ hối hận
Đôi vai của anh ấy run run
Khóc như một đứa trẻ

Bạn nuôi dưỡng bóng ma của anh ấy
Cái ác đã thành quen

Mù quáng với cái ác và mấy ông thánh
Anh ấy cứ nhìn bạn

Bạn là đứa trẻ của cái cây
Bản lĩnh của ngọn núi
Độ cứng của nước
Máu và xương của đất

Đó là bạn mà anh ấy vẫn yêu.
_____

THE POET

Loves with no remorse
Shoulders his fears like a child

Nurture his shadows like a friend
The evil within acquainted

Blind to evil and sainthood
He sees you

You the child of the trees
The ego of a mountain
The hardness of water
The blood and bone of the earth.

It is you that he loves.


Thơ của tôi được nhà thơ dịch ra tiếng Việt, chưa gì đã một năm!
July 2019


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: