To Those Who Plagiarise

A poem in Vietnamese by Lê Đình Tiến
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


To Those Who Plagiarise

I have a copy of my mother’s tears
My hands shook in every verse
I even have a copy of a tiny pebble
And the pebble did not once care.

I copied a verse from the wind
The scent of white cedar in March
An empty backyard white with blooms
A trickling river by the banana grove.

I took a verse from the shadow
The piercing pain from the light
Discerning through the rustling leaves
A nameless autumn.

I took a peek at a verse about the world
Through the whistling kite’s lullaby
Made a copy of the pain the grass had to bear
The verses in the eyes of nemesis there.

I’m appreciative of those who betrayed me
Scattered loneliness in the dying light
The forming of a tortured verse
The deception of those I have once loved

January 2023
_

Kẻ Đạo Thơ

Tôi chép từ giọt nước mắt mẹ
Run rẩy tay mình từng câu thơ
Tôi đạo lại của viên sỏi nhỏ
Hòn sỏi lặng im có đòi lại bao giờ.

Tôi viết lại lời thơ từ gió
Hoa xoan thơm mỗi độ tháng ba
Trắng màng mưa giăng ngoài bãi vắng
Có con sông bụi chuối hát sau nhà.

Tôi đạo lại câu thơ từ cái bóng
Những nỗi đau hắt ở phía ánh đèn
Tôi lại nghe trong lời xào xạc
Những mùa thu chiếc lá chẳng đề tên.

Tôi thấy được câu thơ từ trời đất
Tiếng sáo diều êm như một tiếng ru
Tôi chép lại đau thương từ cỏ mọc
Những câu thơ trong đôi mắt kẻ thù.

Xin cảm tạ cả những gì bội bạc
Thêm cho ta cô đơn những buổi chiều
Còn có được câu thơ đau khổ
Từ dối lừa của người đã từng yêu.


Lê Đình Tiến, the poet is currently living in Hưng Yên, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: