A portrait of Nguyễn Bắc Sơn

A poem in Vietnamese by Nguyễn Bắc Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Me living like a lazy traveller

Drifting day after day in a dream

Drifting from the cot to the grave

There are ancient forest, rivers and seas in the world

There’s a poet Inside Nguyễn Bắc Sơn

The poet sometimes turned gangster

Or a monk depending on the season

Friends divided far and wide, idle I returned to my books

It took me seven years to understand Shakyamuni

O I’ve lost sleep over that smile

The healing days chewing on brown rice, salt and sesame seeds

Immersed myself in the stream of Eastern Philosophy

The days when Zen was the only way to live

Happiness returned like water filling up a river

I was renewed, I was full of life

Like the rain period sectioning off the green fields

I wanted to leave my role as a spectator

Arms wide open, hand in hand embraced Vietnam.

_____

JANUARY 2022

Chân dung Nguyễn Bắc Sơn

(Tặng Cu Gồng)

Ta sống ở đời như một kẻ nhàn du

Trôi qua tháng, trôi qua ngày, trôi trên cuộc đời huyễn mộng

Trôi từ chiếc nôi ra đến nấm mồ

Trên trái đất có rừng già, núi non cùng biển sóng

Trong Nguyễn Bắc Sơn có một kẻ làm thơ

Kẻ làm thơ đôi khi biến thành du đãng

Hoặc làm tu theo khí hậu từng mùa

Bạn bè đã chia xa, ta khề khà cùng sách vở

Mất bảy năm trời ta hiểu Thích Ca

Ôi nụ cười đó từng đêm ta mất ngủ

Những ngày ăn gạo lức muối mè chữa bệnh

Tắm mình trong dòng Triết-Lý Cực-Đông

Những ngày xem Zen là lẽ sống

Hạnh phúc về như nước lấp con sông

Ta đổi mới, ta nồng nàn sức sống

Như mùa mưa phân phối ruộng đồng xanh

Ta dự tính giã từ vai khán giả

Nối vòng tay, vòng tay lớn Việt Nam.

Nguồn: Nguyễn Bắc Sơn, Chiến tranh Việt Nam và tôi, NXB Đồng Dao, 1972


Nguyễn Bắc Sơn (1944 – 4/8/2015) the poet was born and died Nguyễn Văn Hải, in Phan Thiết, Bình Thuận.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: