Rain

A poem in Vietnamese by Trần Duy Trung
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the sound of falling trees

sound of oars through drifting clouds

the breathing shadow of a timber bridge

rustling grass hut

jiggling wind chimes

pungent scent of soil in the field

A visitor in the middle of June’s storm…

June 2022

_

Mưa

tiếng kêu thân cây gãy

tiếng mái chèo khua nước đám mây

cái bóng của cây cầu gỗ thở

tiếng xạc xào lều cỏ

tiếng leng keng của chuông gió

mùi thơm của đất đồng

Vị khách tháng sáu đến trong cơn giông…

———

[trong seris sự tĩnh lặng của nước]

Thơ Trần Duy Trung


Trần Duy Trung, the poet born 1981, Truc Ninh, Nam Dinh, current lives in Nha Trang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: