Rain.

A poem in Vietnamese by Lê Đình Tiến
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


Rain.

He’s in the street in the rain
He lifted his chin
As they screamed
Get out of the rain you fool.

All he wanted was his childhood
He imagined peeing in the rain
I bet no one could tell or see
Whether on his pants it’s rain or pee.

They rushed to escape the rain
They left holding on to their pain
I was wet but my heart was free
So who was the true fool me or thee.

He’s in the street
He’s riffraff rabble he’s trash
He ignored all the onlookers
Stuck out his tongue, tasted the rain.

He stumbled into an umbrella
Startled by a stately beauty
He wondered if it was he, she pitied
Or his charm was all she could see.

November 2022


Mưa.
Thơ Lê Đình Tiến

Có một kẻ đang đi giữa phố
Đi trong mưa lại ngửa miệng lên trời
Người bên đường thi nhau hét lớn
Vào trú mưa đi thằng Dở Hơi.

Có một kẻ muốn mình là trẻ nhỏ
Tưởng tượng vừa đi vừa đái… khờ khờ….
Ta thích chí đố thằng nào biết được
Quần ướt vì mình hay ướt vì mưa.

Những cái đầu lao đi vội vã
Thoát được mưa không thoát được nỗi buồn
Ta tuy ướt nhưng lòng thanh thản
Ta và loài người ai dở hơi hơn.

Có một kẻ đang đi giữa phố
Trông lêu bêu giống một gã giang hồ
Kệ ánh mắt những người nhòm ngó
Vừa đi vừa thè lưỡi nếm mưa.

Bất chợt gặp người che ô – cảm tạ
Ta phân vân trước vẻ đẹp trang đài
Chả biết cô che vì lòng thương hại
Hay che vì một kẻ cũng… đẹp trai.


Lê Đình Tiến, the poet is currently living in Hưng Yên, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: