Self-inflicted

A poem in Vietnamese by Nguyễn Thái Bình
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Pencil sketch of Nguyễn Thái Bình by Nguyễn Thị Phương Trâm


SELF-INFLICTED

the morning

locked inside a dark cloud

the raindrops

the metal bars

I’m downtrodden

fertilising the trees with my sadness

the desolation shoved into

a single day

while outside

the low pressure brewed a storm

as you point your finger at my face

say

you self-inflicting fool

made me realise 

for how long have I been 

fearful of human interactions

I’m talking to the trees

the grass the bees

I’m some deadbeat maybe

a mistake, born in the middle of a city

finding myself yearning for elsewhere

each time the flowers 

in my garden

bloom.

_____

TỰ KỶ

buổi sáng

bị nhốt trong những đám mây mù

những hạt mưa

song sắt

tôi cúi gầm mặt

bón những nỗi buồn vào cây

sự cô đơn dường như dồn hết vào một ngày

ngoài kia

áp thấp đã biến thành bão nổi

Khi bạn chỉ vào mặt tôi

và nói

đồ tự kỷ

tôi chợt nhớ ra rằng chẳng biết đã bao lâu

tôi ngại giao thiệp với loài người

mà chỉ chuyện trò cùng

cây cỏ

có lẻ tôi là người cờ hó

được sanh nhầm và sống giữa thị thành

nên lâu lâu tôi cũng nhớ

khi hoa nở

trong vườn nhà

tôi.

____

February 2021


Nguyễn Thái Bình, a poet from Phan Thiet, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: