The chained door

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photograpy: Nguyễn Thị Phương Trâm

Memories took me back to the remnant of an earthquake

the anger continued to rip through the keyboard

you’re locked up endlessly asleep

.

The purple dusk upon a glass of wine awaiting penitence

the overwhelming prayers

you’re draped in a glorious mournful cloth of lost love

.

Fingers once upon each other faces

the years of numbing scarring resentment

the hurtful words

time in passing never once quell the indignation

.

The drunken constant banging on the chained door

from long ago a chained heart

.

June 2021

(Đại dịch, chợt nhớ Then cài cách đây gần 30 năm)

THEN CÀI

.

Nỗi nhớ rủ tôi tìm lại dấu vết cơn địa chấn

lâu rồi tiếng dương cầm vẫn nhịp nhanh tức giận

hình như em ngủ triền miên trong ngôi nhà khóa bên trong

.

Chiều tím ấn tôi ngồi xuống vỉa hè với ly rượu cùng đợi chờ sám hối

tiếng cầu kinh vây quanh đây 

hình như em còn đội khăn đẹp cho cuộc tình đã chết

.

Một lần tay chạm mạnh vào mặt nhau

bao năm chưa phai vết hằn ê ẩm

một lần  lời nặng nề với nhau

bao năm chưa nguôi ngoai cơn giận

.

Men say xui tay gõ then cài liên hồi

trái tim xưa vẫn đóng (*)

.

Vũ Trọng Quang

1990

                .

(*) Liên tưởng đến câu của Phạm Công Thiện “Người nào đập cửa phòng là đâm vào trái tim tôi”

……………………………………………………………………………………………………………………………

Then cài khi xưa là thái độ chật chội của tâm hồn cá nhân, then cài bây giờ là thái độ mở rộng của lo âu đám đông.


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: