the face of reality

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

T H E   F A C E   O F  R E A L I T Y

.

A snow freckleface

taking up half of a hallow spirit

with one sole purpose through time

stripping the liberty of those in the streets

.

In dark crypts the inevitable rows of residing tombs

death differentiates not geography

distant is the classification of gender

the sound of flowing water

the hooting of the owl

the bumpy mounds

the length of the border, a paralyzed prevailing path

a topography warped

the face of dawn

a flaring spark upon a platform of spreading disease

in passing we’re mumbling 

some commemorative poem

the living now dead

.

February 2021

M  Ặ  T    T  H  Ậ  T

.

Khuôn mặt người nám tuyết

chiếm hết một nửa hồn thiêng

ngày tháng làm một cử chỉ

tước đoạt tự do những kẻ đi trên đường

.

Nơi hầm tối dãy nhà mồ tuyệt tự

cái chết nằm chung không phân biệt điạ dư

giới tính là một phạm trù xa lắc

tiếng nước chảy

cú kêu

và mấp mô gò đống

con đường hưng liệt chảy dài dọc biên giới

méo mó một địa hình

khuôn mặt bình minh

loé lên từ sàn dịch

nơi nào chúng ta đi qua

đọc lầm thầm một bài thơ chiêu niệm

kẻ sống đã chết

.

h o à n g  x u â n  s ơ n

18 tháng hai, năm hai mươi


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: