love

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

love

tends to crawl its way into the stomach

it craves the flesh

hence, the complications

it enjoys leaving its mark on every victim

thus so many are left rolling on the ground

steaming, heaving on the spot

it’s not 

despicable

it only adds 

a few more 

lines 

to mother’s face

it, I meant you

so very afraid

you’re an institution

a flame

you, learning the etiquette(how to behave) 

it: a loaf of bread, the silence, the chairman, a nemesis, the summit

sometimes makes you a little uncomfortable

since so much does not make sense

it makes circles around you

and you’re pregnant

you give birth 

to this day you’rel aching

you’re afraid

you realised 

to love or not to love

in every which way

it will always

break you 

_____

tình yêu

nó hay lẻn chui vào bụng

nó thích thịt da

mới ra nông nổi

vì nó thích đánh dấu các nạn nhân

nên nhiều người phải nằm dưới sân

và bốc hơi luôn ở đó

không phải tàn nhẫn

nó chỉ thêm vài nếp nhăn 

trên gương 

mặt 

mẹ

nó, à quên bạn

quá chừng 

sợ hãi, một trung tâm

một ngọn lửa

bạn tập kính thưa

nó: bánh mì, im lặng, chủ tịch, thù địch, đỉnh cao

có khi làm bạn hơi khó chịu 

vì nhiều cái bạn không kịp hiểu

nó đặt vòng

nhưng bạn vẫn mang thai 

và sinh nở, bây giờ

bạn vẫn còn đau và sợ

bạn thấy

yêu hay là không yêu

kiểu gì bạn cũng vỡ…

_____

JANUARY 2021


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: