now and then the poet must ponder the state of the nation

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

now and then the poet must ponder the state of the nation

 –

in the middle of the night

in the small municipal of poetry

the veil of mourning and death never rest

in waves continues to crash into poetry 

 –

poetry couldn’t peacefully sleep half way up the hill

poetry is restless

wheezy waiting for the bureaucrat

to pass by

 –

poetry believes that the kings

must act when the world is weeping and sick

too many farmers are losing their land

too many fields crying out(for help)

 –

greediness is burning the king alive

poetry witnessing the wide-eyes of the farmers

their abandoned homes

the bitterness, foolery, and aching swollen hands

 –

destroying the heart of poetry

especially when poetry knows that the veils of mourning

the people in the funeral procession, they all

hates anything that’s white, because it is pointless

to a smile

and poetry

(December 2018)

_____

đôi lúc nhà thơ phải vẩn vơ nghĩ về nhà nước

lúc nửa đêm

trong thị trấn nhỏ của thơ

khi cái chết và khăn tang

không nghỉ ngơi 

cứ vỗ vào thơ từng nhịp sóng

thơ không thể ngủ yên trên sườn đồi ấm nóng

thơ thao thức

và hít thở chờ ông nhà nước 

cũng sắp đi qua

thơ nghĩ rằng các ông vua 

phải làm một cái gì khi thế giới đang bị bệnh và khóc

quá nhiều nông dân bị mất đất

quá nhiều khu vườn đang khóc

lòng tham đang đốt cháy ông vua

thơ nhìn thấy những ánh mắt người nông dân mở to 

rời bỏ quê hương 

trong tay nải chỉ có cay đắng, điên rồ và đau đớn

nó phá vỡ trái tim của thơ

khi thơ biết rằng những chiếc khăn tang

và những người đi bộ phía sau 

ghét màu trắng vì nó có vẻ như vô ích

cho nụ cười

và thơ


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: