A view rounded & framed

A poem in Vietnamese by Lê Nhi
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

A view rounded & framed


for so long I have not written a poem
the starving vernacular
the tired and old poetic prose
my heart is unencumbered and free


to write about my mother’s visit
the clutter of peanuts and other root consumables
even a chicken dream of calling upon an oblivious dawn
gave all she could to her children


my mother’s eyes bleary in each uneven step through the awakening city
the alarming gongs of anxiety
in the hurried dying light
her son’s hair now peppered with grey
though could not pictured himself steeped in the smoke of home


to write about my father is like the return of a sudden teardrop!
drifting away in a far off land


the night orphaned at the bottom of a grave
eyes burning, a view
rounded
& framed


(a day void of winter)

December 2022
Đôi mắt vuông tròn


lâu rồi không viết một bài thơ
khi ngôn từ đói lả
tứ thơ cũ quá
mà lòng mình thông thống nỗi niềm


viết về hôm mẹ tới thăm
vẫn lỉnh kỉnh nào khoai nào lạc
cả con gà mái mơ gọi bình minh ngơ ngác
cũng đụm cả cho con


mắt mẹ kèm nhèm bước thấp bước cao khi phố lên đèn
tiếng kẻng va vào nỗi lo
sợ chiều vội tắt
thằng con đầu hai màu tóc
không dung nổi hồn mình trước vệt khói quê


viết về cha như giọt nước ậc về!
chảy trong miền viễn xứ


đêm mồ côi hắt hiu đáy mộ
câu thơ cay mắt
vuông
tròn


( một ngày không có mùa đông )
Lê Nhi


Lê Nhi, the poet born 1988, from Nam Trực, currently living in Hải Phòng. Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: