blood and flowers

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

.

the world

changes like winter

rosy

blood and flowers

broken, cliff side

.

the summer 

& flowers, green

the flight number you couldn’t recall

the hurt

barely

.

then

all you know

called noise

until even deceitful is death

.

an echo

at the bottom of the sea

.

resounding

rings of the wind 

.

as whispering

rustling clouds

.

the noise, tugging

stretched out like a bowstring

to end up being

too loose

like the crotch of your pants

_____

.

thế giới

thay đổi như mùa đông

màu hồng

của máu và hoa 

bị gãy, nằm trên vách núi đá

.

nơi mùa hè

& hoa, màu xanh

cả cái tên của chuyến bay mà bạn không thể nhớ

nó đã bị thương

nhẹ

.

sau đó

tất cả những gì bạn biết

là sự ồn ào

đến chết vẫn còn nói láo

.

trong khi đó một âm thanh

đang vang dưới đáy đại dương

.

trong khi đó một âm thanh

lắc rung như tiếng chuông gió

.

trong khi đó một âm thanh

kéo cưa đám mây rì rào

.

âm thanh, nó kéo

bạn căng ra như sợi dây cung

rồi cuối cùng

lại lùng nhùng

như đáy quần của bạn

_____

JANUARY 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: