dissolving joy

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

a song is the sound of sadness

or dissolving joy

ringing softer

drunk on alcohol

a haunted house

pulsating in time with aging poets

and we’re miserable

nauseated, tired and sad

in the night

our spirit momentarily rest

before we stepped onto a Monument spitting water

the day we celebrate the abiding eternity

of those who compose poetry 

 –

we must learn how to endure

endure what is humanly possible

endure endure endure

to the point it’s unbearable for them

since they’re not allowed Death

because they shall not be infected by viruses

immortality

those holding their breath praying

singing over the corpses

to the day the electrical poles in their silence left

bài hát là âm thanh của nỗi buồn

hay niềm vui đã tắt

tiếng chuông mềm đi

như ta say rượu

trong căn phòng như ma ám

như vần điệu của các nhà thơ kiểu cũ

làm ta ủ rũ

ớn, mệt và buồn

từ trong đêm

linh hồn ta phải nghỉ ngơi một chút

trước khi bước vào một Tượng đài đang phun nước

ngày chúng ta ăn mừng sự vĩnh cửu

của những kẻ làm thơ 

ồ rồi cuối cùng chúng ta lại phải học cách chịu đựng

những gì mà con người phải chịu đựng

chịu đựng chịu đựng chịu đựng

trước khi họ không còn chịu đựng được nữa

họ không được chết

vì không thể nhiễm vi-rút

sự bất tử

bao nhiêu người cùng nín thở cầu nguyện

cùng hát trên những xác người

cho đến ngày những cột điện im lặng, bỏ đi…

_____

JUNE 2021


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: