Her four greatest seasons

A poem in Vietnamese by Nguyễn Nhật Ánh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Her four greatest seasons

In love, we climb every mountain
Your place on the ninth floor, an easy decision not
One step forward and two steps back
Looking up, I say: maybe I should stop!

Save me a place after-noon
Save me a place in love thus
Save plus a place where I may stand
When life is lonesome next to you

The heart lives inside our body
Unlike our clothes ready to show
If you continue to resent me
Đông village couldn’t say, Đoài village said what!

Seeing you for a minute to then leave
What is there more to say after that
Your heart is latched and tightly shut
Even in spring will the buds bloom if they must

Tomorrow when we’re apart
Don’t forget I was right here next to you
If later when they say they love you more
Remember what you have heard before..

It seems through the wind is the following rain
The discoveries of endless mountains, endless climb
Through your heart, thereafter the aftermath
Precarious but hanging is a path?

March 2023
__

Tứ tuyệt cho nàng

Thương nhau mấy núi cũng trèo
Nhà em lầu chín khó leo quá chừng
Chân đi một bước lại dừng
Ngó lên, lại nhủ: hay đừng yêu em!

Dành cho anh một chỗ buổi chiều
Dành cho anh một chỗ tình yêu
Dành thêm một chỗ cho anh đứng
Bên cạnh đời em lúc quạnh hiu.

Trái tim nằm ở trong người
Đâu như quần áo mà phơi ra ngoài
Nếu em còn trách anh hoài
Thôn Đông ngại nói, thôn Đoài nói đi!

Ghé thăm em một chút rồi đi
Ngồi thêm cũng chẳng nói năng chi
Lòng em cửa khép then cài lắm
Chẳng biết ngày xuân sắp lỡ thì

Ngày mai xa cách nhau rồi
Đừng quên anh đã từng ngồi bên em
Sau này, ai nói yêu thêm
Chỉ là nhắc lại điều em nghe rồi…

Hình như trong gió có mưa theo
Nghìn núi xanh xa có vạn đèo
Trái tim em cũng hình như có
Con đường qua đó rất cheo leo?


Nguyễn Nhật Ánh, born in 1955 in Quang Nam, currently living in Saigon, Vietnam 

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: