hypnotizing patriotism

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm

HYPNOTIZING PATRIOTISM

I am one share

of all, and

I am myself (to fixation)

`

I am

a glimpse in the mirror

I am

a covert plan

a mantra of fate

locked up

inside a metal safe of the soul

`

but you shall never find the key

to open it

( sleep, you are sleepy)

hence I woke up

at the noon of awareness

`

giving light to ignorance easily hurt

Nation

hungry and thirsty

impulsive:

`

– I’m on my last breath

– apparent is the dominion over the people

– apparent is the exploitation of workers

there’s no need for any kind of investigation

`

I’ve examined the creases of the ape’s brain

gaining the control to audit dreams

but I’m suspicious of myself

my astuteness is still vague

too immature to be a patriot

to fight for the ape’s share

`

(sleep, you are sleepy)

hence now I’m awake

to investigate ways to hypnotize patriotism

me discerning your acceptance of the idea of buying and selling

blood being the monetary retainer

`

(sleep, you are sleepy)

hence I now I’m awake

at sunrise by the border

at sunset by the sea

at the edge of awareness

I know

there’s no way of detracting you from your delusions

repeating the old ideals:

– I’ll refer to you as you

– you can see me as the enemy

obey and oppose

as my Nation bleeds

`

hence I’m now falling into a stupor

of a hypnotist

in the steaming bright light of the sun

and darkness

`

after everything

breaks

we will stare at each other

forever

crying out 

the hurt

WE ARE CITIZENS

citizens from long ago

never needed

a stage

a role

blood and bone

inspirations

frying up

holy

uncomely

wasteful

fares

`

May 2019

_____

THÔI MIÊN LÒNG YÊU NƯỚC

tôi là một phần 

của mọi người, và

bản thân mình (đến mức ám ảnh)

`

tôi

một cái nhìn thoáng qua trong gương

tôi 

một kế hoạch trong bí mật

một câu thần chú của số phận 

bị khóa 

bên trong chiếc tủ sắt linh hồn

`

nhưng bạn không bao giờ tìm thấy chìa khóa

để mở 

(bạn đang buồn ngủ)

vì vậy tôi thức dậy

tại buổi trưa của ý thức

`

thắp sáng lên sự thiếu hiểu biết và dễ bị tổn thương

của Tổ quốc

đói và khát 

và đột nhiên ý nghĩ hình thành ngay lập tức:

`

– tôi đang hấp hối

– người dân bị thống trị là điều hiển nhiên

– công nhân bị bóc lột là hiển nhiên

những điều này không cần ai nghiên cứu

`

tôi kiểm tra các nếp gấp trong não của một con khỉ 

đang giành quyền kiểm soát những giấc mơ 

và nghi ngờ tôi 

nhận thức còn mơ hồ

chưa trưởng thành mà đòi yêu nước

tranh mất phần của khỉ đột

`

(bạn vẫn đang buồn ngủ)

vì vậy tôi thức dậy

nghiên cứu thuật thôi miên của lòng yêu nước

tôi phát hiện bạn đã chấp nhận sự bán buôn 

lãi suất trả bằng máu

`

(bạn đang buồn ngủ)

vì vậy tôi thức dậy

vào lúc bình minh trên biên giới 

hoàng hôn trên biển

tận cùng của ý thức

tôi biết

không có cách nào để chuyển những ảo tưởng của bạn

vẫn lặp lại những điều cũ xưa:

– tao gọi mày là mày

– mày gọi tao là địch

tuân lệnh và phản nghịch

Tổ quốc tôi chảy máu

`

vì vậy tôi rơi vào giấc ngủ 

của nhà thôi miên

trong ánh sáng mặt trời đang ngùn ngụt bốc hơi 

cùng bóng tối

`

sau khi tất cả

vỡ òa

nhìn nhau

đau

rất lâu 

và khóc

CHÚNG TA LÀ NHÂN DÂN

nhân dân từ rất lâu 

đã không cần

sân khấu

vai diễn

xương máu

hư cấu

xào nấu

thiêng liêng

vô duyên

tốn tiền

mua vé


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: