IF YOU WERE A POEM

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Lê Vĩnh Tài

IF YOU WERE A POEM

NẾU BẠN LÀ BÀI THƠ 

I could then discern the thunder
in a scarlet storm
view you like a dream

the residing threats in her eyes
– for me, will you leave your wife?

her voice rolls off not from the tongues of poets
or the edge of a knife(like a promise)

please forgive me when you did turn up
and I did not view you as a poem
placing your outstanding poem
against the five criteria of the jury
against the regulations to the death of our memory

the poem
turning my soul into stone

the poem
oblivious to how to revive me

the poem is the diminishing golden dusk
as you compose your flaming hot summer
exploding fireworks falling all over the abandoned homes
and if the poem dare to condemn
your consolation: the darkness is the light
oh so lovable

her beauty is beyond any angel
the daughter of the god of water
in a Laotian sarong

the poem is beyond your grasp
beyond our imagination drifting across the land
the mournful moans of vengeance
more heartless than the rain, scourging heat beyond any flame
will you or she liberate the poem then?

who will pretend not to understand
who will put up with the defamation
who will be daring enough to show off their salaciousness?
who will write those pleading letters?
when blatant is the hole in our story

who will farewell a sun
sinking in
a prayer

for those who loved poetry are now dead
where we will always be
side by side
——–
photo: she said, it was to sunny…
____
April 2023

tôi sẽ nghe tiếng sấm
trong cơn mưa đỏ thẫm
nhìn bạn như thấy giấc mơ

trong mắt nàng luôn đáng sợ
– anh có chịu bỏ vợ về ở với em không?

giọng của nàng không phải lưỡi của bất kỳ nhà thơ nào
hay một lưỡi dao

tha lỗi cho tôi nếu như bạn đến
tôi vẫn không biết bạn là một bài thơ
tôi phải đối chiếu bài thơ của bạn
với năm tiêu chí của ban giám khảo
những quy định tàn sát trí nhớ

bài thơ
bạn làm linh hồn của tôi hóa đá

bài thơ
cũng không biết cách nào tôi sống lại

bài thơ nắng vàng phai
bạn làm một mùa hè đỏ lửa
pháo tơi bời vào những ngôi nhà hoang
và nếu bài thơ dám kết án
thì bạn an ủi: bóng tối sẽ là ánh sáng
chúng thật đáng yêu

nàng đẹp hơn các thiên thần rất nhiều
nàng là con gái của thủy thần
mặc váy người Lào

bài thơ không chạm vào bàn tay
với những tiếng rên ngoài sức tưởng tượng
của hận thù lang thang trên đất nước
tàn nhẫn hơn mưa, nóng thiêu hơn lửa
nàng hay bạn sẽ giải phóng bài thơ?

ai sẽ làm ngơ
ai sẽ chịu tiếng đời
ai dám dâm ô?
ai làm thư ngỏ?
khi lỗ thủng của đời mình còn đó

ai sẽ nói lời tạm biệt với mặt trời
đang lặn trong lời
cầu nguyện

cho những người yêu thơ đã chết
nơi chúng ta sẽ luôn ở bên nhau
———
hình: nàng nói, nắng quá…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: