Người hoa tiêu

A poem in English by Charles Simic
Translator: Lê Vĩnh Tài
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

NGƯỜI HOA TIÊU

NAVIGATOR

tôi gọi Christopher Columbus.
vào lúc của chó sói,
ông bước ra từ bóng tối
nhìn hơi giống bố tôi.

trong chuyến hải hành đặc biệt này
ông không còn phát hiện ra gì cả.
đại dương tôi đưa cho ông mênh mông
không có đường chân trời
và con tàu của ông chỉ là một chiếc vali đang mở.

ông hoàn toàn lạc lối. tôi cũng quên đưa cho ông
các ngôi sao.
ông hát một bài hát từ thời thơ ấu của mình.

trong bài hát ngày đang tàn.
có một cô gái chân trần
băng qua cỏ ướt
để hái một nhánh bạc hà.

và sau đó cũng không có gì-
chỉ gió thổi với tiếng rít của nó
như thể nó vừa nhớ ra
nó đang đi đâu, nó đã ở đâu.

I summoned Christopher Columbus.
At the hour of the wolf,
He came out of the gloom
Looking a little like my father.

On this particular voyage
He discovered nothing.
The ocean I gave him had no end,
And the ship—an open suitcase.

He was thoroughly lost. I had forgotten to provide
the stars.
He sang a song from his childhood.

In the song the day was breaking.
A barefoot girl
Stepped over the wet grass
To pick a sprig of mint.

And then nothing—
Only the wind rushing off with a screech
As if it just remembered
Where it’s going, where it’s been.


Dušan Simić, born: on 9 May 1938, known as Charles Simic, is a Serbian American poet and former co-poetry editor of the Paris Review. He received the Pulitzer Prize for Poetry in 1990 for The World Doesn’t End, and was a finalist for the Pulitzer Prize in 1986 for Selected Poems, 1963–1983 and in 1987 for Unending Blues.

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: