over the weight of an ellipsis

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm

a poet had once
provoked the horizon
to the point of surrender
over the weight of an ellipsis


a full stop
like the incantation
of a rising fog

the darkness
running through our veins

the loveliest of February
a wonderful birthday

I have found
I have left
before
the sunrise

the moon will guide the way
she is an old friend
she had stayed with me through the lonely nights
her misty light
soothing
a consoling
illumination

and definite is my departure

if you miss me just look up at the moon
you are dear to me, my love
and it’s cold still
in February

February 2023
__

một nhà thơ
từng khiêu khích cả bầu trời
đến lúc đã phải chịu thua
sức nặng một dấu chấm lửng


dấu chấm
như thần chú sương mù
cùng trỗi dậy

bóng tối chạy
trong huyết quản

tháng hai thân mến
tôi đã có một sinh nhật tuyệt vời

tôi đã tìm thấy
tôi sẽ rời đi
trước khi
mặt trời mọc

mặt trăng sẽ dẫn đường cho tôi
cô ấy là người bạn cũ
đã ở cùng tôi những đêm cô đơn
ánh sáng của nàng mờ mờ
tỏa sáng để an ủi
thì thầm xoa dịu tôi

tuy nhiên tôi sẽ ra đi

nếu em nhớ anh hãy nhìn lên mặt trăng
yêu em, em của anh
tháng hai trời còn lạnh


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: