the poem, a knotted mess

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the poem

a knotted mess

tugging at the strings

you made it dance

it’s like a game

but it’s no toy

it is in seriousness 

waiting to greet and welcome 

a new page

it would often

skim the surface of the calmest

deadliest of sea

tries to escape

the cowardly humiliation

the stings

you thought 

the world is a safe place

a window open to the sky

alone

in the dark

the flame

its glassy flowers

bloom in teardrops

when you found a home

for the homeless

our poems

not homes

fireflies

in foggy

starless nights…

_____

bài thơ

nó là con rối của bạn

bạn kéo dây

làm nó nhún nhảy

bạn đối xử với nó như một đồ chơi

nhưng nó không phải đồ chơi của bạn

nó và các chữ cái chờ đợi

để vẫy tay

chào một trang giấy trắng

đôi khi nó

lướt qua một bờ biển yên bình

thoát khỏi

sự nhục nhã của sự chết nhát

vừa đau vừa rát

bạn cứ nghĩ thế giới

là một nơi

an toàn

mở một cửa sổ

nhìn lên bầu trời

khi

một ngọn nến

lẻ loi ở một nơi

tối tăm và đóa hoa ly nở

trong những giọt nước mắt

khi bạn tìm được một nơi trú ẩn

cho những kẻ vô gia cư

những bài thơ của chúng ta

không phải là những ngôi nhà

nhưng có thể làm những con đom đóm

trong một đêm mờ mịt

không trăng sao

_____

DECEMBER 2019


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: