Not just about the Paracel – Spratly islands

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Not just about the Paracel – Spratly islands

Though Poetry loves politics

Allowed the patriotism

Poetry dives in head first into it

Splashing the love around

She knows Poetry’s lying

The people wearing NO-U T-shirts

Her friends

Lost somewhere in the dark

She reminded Poetry

– blogging is not for the number of views

Nor begging more than once 

Permission to post loads of poetry 

Yet the display of pretence

Fearful

Vagueness

It is but a glorious doom

Since besides light is darkness

Besides the now is the future

Besides grace is indiscretion

As for those who will never come home

Poetry could never deny

Poetry!

We must continue to covet hate

But those who compose poetry lacks the power of choice

The gifts in the pretence of birthdays

A party in the pretence of a house warming

Even the ornamental flowers are embarrassed

Poetry try to find more writers

Dragging them down like the escalators

Residential highway

Poetry is not an escalator

Dragging everyone into hell

Poetry is a moment of joy

The day she loved Poetry

Poetry in a fit of  ticklishness

Sleepless

The entire night 

_____

Không phải chỉ là câu chuyện Trường sa – Hoàng sa

Dù Thơ thích chính trị

Mỗi khi được phép yêu nước thì Thơ xông ra

Yêu nước ào ào

Nàng biết là Thơ xạo

Những người mặc áo thun NO-U

Bạn bè của nàng

Đã biến mất vào bóng tối

Nàng nhắc Thơ không phải blogging để câu view

Hay đăng đàn đọc những bài thơ đã mấy lần xin phép

Mà vẫn cứ giả vờ

Lấm lem

Sợ sệt

Đó chỉ là những vinh quang diệt vong

Vì ngoài ánh sáng còn bóng tối

Ngoài hiện tại còn tương lai

Ngoài ân sủng còn tội lỗi

Còn những người chưa về

Thơ không thể chối

Thơ ơi

Chúng ta cứ việc yêu thương hận thù

Nhưng người làm thơ không có quyền lựa chọn

Những món quà giả vờ sinh nhật

Cuộc vui giả vờ tân gia

Những lẵng hoa cũng còn biết ngượng

Để Thơ cố đi tìm thêm độc giả

Rồi kéo họ xuống như một cái thang máy

cao tốc của chung cư

Thơ không phải là cái thang máy

Kéo mọi người xuống địa ngục

Thơ là một niềm vui

Ngày nàng yêu Thơ và làm Thơ nhột

Hoảng hốt

Mất ngủ

Cả

Đêm…

_____

AUGUST 2020


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: