A sunny bloom at the peak

A poem in Vietnamese by Phan Nhiên Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

Khúc cầm khuya by Đinh Trường Chinh

A sunny bloom at the peak

Hibiscus across the horizon in the morning
the highlands at noon cock crowing
barefoot sound of sadness
over the dying darkness
the longhouse by a spring
and your chatter to the last moment
vibration within the larynx is the last goodbye
to never be seen again a moon sinking into the cold fog
and I’m drifting away
time drifting away
back to the original point of silence
where the yellow flowers
bloom for those who are leaving forever
a pair of inky brows spattered across the page
noted upon the meadows the rocks our love
the start of a wet season
we no longer have time to see
no longer able to reside within each other
footsteps across the endless valleys
man and woman
scattered in a hundred thousand directions
separated
what is the use of these bits and pieces
oh sunny bloom at the peak of the mountain.

March 2023
__

Hoa ngày trên đỉnh

Hoa râm bụt bên rào trời buổi sáng
cao nguyên tiếng gà gáy trưa
tiếng của nỗi buồn đi chân đất
trên đêm khuya đã tàn
ngôi nhà sàn bên suối
và giọng nói em vào phút cuối cùng
thanh quản rung cuộc chia lìa không hẹn gặp
mặt trăng chìm trong sương giá
và anh trôi đi
tháng ngày trôi đi
về chính miền câm lặng nhất
nơi những bông hoa vàng
nở cho người đi xa
một đôi mày mực tàu loang giấy bản
viết lên đồi lên đá thương nhau
mùa mưa bắt đầu
chúng ta không còn giờ để thấy
không ở lại trong nhau
bước chân ngày nào qua thung biếc
người đàn bà với lại người đàn ông
dạt về trăm vạn hướng
chia lìa
những mảnh vụn để làm chi
hỡi bông hoa ngày trên đỉnh núi.

3.1990

Source: Radio mùa hè


Phan Nhiên Hạo, the poet and translator born in 1967 in Kontum, Vietnam, currently works and lives in Illinois, the United States of America.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: