the poem, it’s not an owl

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the poem

it’s not an owl

looking for hope

you would look into your own eyes

but now

they’re like two vacant holes

they ache

it has witnessed what you did 

seen the light in someone

in a lot of pain

it looks at a person you know

someone you once yearned for

you’ve turned into that person

thus

even if you’re a doctor

you can’t just 

administer any kind of drops

to chronically 

aching eyes…

_____

bài thơ
nó không phải con chim cú
bạn nhìn vào đôi mắt bạn
thấy ở đó lý do để hy vọng

bây giờ
có vẻ như đó là hai cái hố rỗng
nó đau

nó nhìn những gì bạn làm
nhìn ai đó với ánh sáng
trong rất nhiều đau đớn

nó nhìn một người mà bạn biết
bạn đã từng mong
bạn trở thành người đó

khi đó
dù bạn là bác sĩ
bạn thậm chí không thể nhỏ vào mắt bất cứ thuốc gì
đôi mắt
nó đau
rất lâu…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: