The rooster’s ripped red comb

A poem for kids in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


The rooster’s ripped red combBoasting: – “no one is as strong as me”
Its beak stuck up in the air for all to see

In the middle of the yard
Amongst the chicks without regard

Pup dozing off under the persimmon tree
Peck on by the rooster with glee

So proud his head is like a balloon
Tonight he’ll sleep on the hedges under the moon

The hungry fox in the middle of the night
Happen upon rooster takes a bite

Lucky pup came running
And barking

The fox bite is short
Runs away with a startled snort

May 2023
___Chiếc mào sứtKhoe rằng: – “Ai khoẻ bằng ta”
Chú gà trống tía tỏ ra ngạo đời

Gà ta chạy xuống sân phơi
Ví đàn gà nhỏ… ra oai anh hùng

Cún con nằm dưới gốc hồng
Cũng bị gà tía đá tung lộn nhào

Nghĩ mình là bậc anh hào
Nên đêm nay ngủ trên rào đón trăng

Nào ngờ lão cáo hung hăng
Nửa khuya đói bụng đi săn tìm mồi

Gặp gà trống, cáo tức thời
Đem nanh vuốt chộp vào nơi đầu gà

Ai ngờ cún vội chạy ra
Sủa oang oang… làm cáo ta hoảng hồn.


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: