the smell of rats, mice roasting

A short story in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

you light the stove

because you hate the darkness

and the cold

`

but the new tinder was kinda cold

with care you tend to the fire

`

fiddling

fussing

a trifle muddled

by the arrival of howling wind

you’re by the dying ashes

the coal flying

like dust

`

the smell of

rats, mice

roasting in the early morning chill

`

you’re in a state of shock

by her burning stove

thin

eyes hollowed

wide open

like the guy next door’s

cough

`

you manage 

a few words

f-ire fire

l-i-ar liar

to finish the poem

so you may rain

and she can breath

`

as though never known to her was oxygen

bạn đốt lò 

vì ghét bóng tối 

và giá lạnh 

`

nhưng cái que cời mới lạnh làm sao khi

bạn lụi hụi chụm lửa 

`

mò mẫm 

rờ rẫm 

lẩm cẩm 

cuối cùng tiếng gió hú 

bạn bên mớ tro tàn 

than bay 

như bụi 

`

mùi 

chuột lớn, chuột nhỏ 

cháy thơm trong buổi sáng giá lạnh 

`

bạn sững sờ 

bên bếp lửa nàng 

gầy 

hốc hác 

hai mắt mở to 

như tiếng ho 

của anh chàng hàng xóm 

`

bạn lọm khọm 

mấy chữ 

lờ ưa lưa hỏi lửa 

lờ ưa lưa huyền lừa 

cho xong một bài thơ 

để sau đó bạn mưa 

và nàng thở

`

như thể nàng chưa từng biết ô-xy


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: